Výroba příhradových vazníků

Jedinečná technologie

Poznejte 8 důvodů proč jsou příhradové vazníky Gang-nail které vyrábíme o tolik spolehlivější než
sbíjení vazníků klasickým způsobem. Zároveň díky této kvalitní technologii ušetříte spoustu času a financí.
 

Variabilita konstrukcí z příhradových vazníků

Pomocí technologie Gang-nail je možné vytvořit prakticky jakoukoliv střešní konstrukci, od různých typů příhradových vazníků přes hambalkové krovy, rámy až po obloukové konstrukce.

Úspora materiálu

Styčníkové desky neovlivňují dimenze dřevěných přířezů, proto u těchto konstrukcí dochází k úspoře cca 30% dřevní hmoty oproti konstrukcím spojovaných klasickými spojovacími prostředky (například hřebíky).

Prefabrikovaná výroba vazníků

Výroba konstrukcí z příhradových vazníků probíhá ve výrobně za použití strojního vybavení. Díky prefabrikaci výroba probíhá rychleji a výsledné příhradové vazníky vykazují velkou přesnost provádění.

Rychlá a snadná montáž vazníkových konstrukcí

Montáž střešní konstrukce probíhá na staveništi rychle a s minimálními nároky na kvalifikovanou práci. Při montáži není třeba těžká mechanizace.

Efektivní návrh pomocí software

Výpočet příhradových vazníků je prováděn pomocí sofistikovaného software Mitek, který kromě samotného návrhu konstrukce provádí též výrobní dokumentaci, cenové kalkulace apod.

Využitelnost technologie

Dřevěné vazníky se styčníkovými deskami s prolisovanými trny lze použít jak pro konstrukce malých rozpětí jako je zastřešení rodinných domků, tak pro konstrukce velkých rozpětí, např. výrobních hal, zemědělských staveb či supermarketů.

Ekologické konstrukce

Příhradové vazníky s ocelovými deskami s prolisovanými trny jsou vyráběny ze dřeva, tedy z obnovitelných zdrojů. Výstavba touto technologií tedy pouze minimálně zatěžuje životní prostředí. Proč tedy plýtvat materiálem v klasických krovech.

Statická výhodnost styčníkových desek s prolisovanými trny

Styčníkové desky s prolisovanými trny mají z ocelových spojovacích prostředků nejmenší prokluz, konstrukce tak vykazují nejmenší počáteční deformace. Je to druhý nejtužší spoj po lepení u dřeva.