Kvalitní služby výrobce vazníků

KARPEN PLUS s.r.o.

Nabízíme opravdu širokou nabídku služeb, které pokrývají veškeré práce se střešními konstrukcemi.
Prohlédněte si, co všechno zvládneme a využijete našich kvalit i vy.
 

Co vše zvládneme zajistit

 • Vazníkové příhradové střešní konstrukce
 • Nástavby panelových objektů
 • Nadstavby občanských staveb
 • Konstrukce krovů (náhrada vazníky)
 • Dvouplášťové ploché střechy
 • Lehké halové objekty
 • Konstrukce bednění pro inženýrské stavby

Výhody našich příhradových konstrukcí

 • Vysoká úspora řeziva oproti klasickým konstrukcím
 • Vysoká tuhost konstrukce
 • Rozpětí konstrukcí do 30 m bez podpory
 • Variabilní tvar konstrukcí (dle požadavků)
 • Nízká hmotnost konstrukcí
 • Rychlost montáže, možnost montáže i v zimním období
 • Ekologický a certifikovaný výrobek
 
 

Naše specializace

 
Výrobní haly
 
Nástavby na panelové
a bytové domy
 
Bednění pro mostní
konstrukce
Volná dispozice do 30 m na dvou podporách, případně do 60 m v kombinaci s ocelovými rámy o osové vzdálenosti do 15 m. Velkou výhodou je rychlost a ekonomika výstavby - velmi výhodný poměr mezi cenou, prostorem a užitnou hodnotou stavby. Pro každého budoucího investora je určitě výhodnější investovat do technologie výroby, kterou chystá než do konstrukce-haly ve které bude vyrábět. Proto naše firma nabízí levné celodřevěné haly. Hlavní výhody jsou: Suchý proces montáže bez nároku na roční období, nízké nároky na kvalifikaci pracovníků provádějících montáž, možnost montáže svépomocí.
Z hlediska zatížení již existujících konstrukcí je naše technologie někdy vhodný a jediný způsob jak zrealizovat funkční a lehkou nástavbu, která splňuje všechny požadavky zadavatele. Vzájemně kolmé prvky stěnových panelů vytvářejí prostorově tuhou konstrukci. Velkou výhodou je také rychlost výstavby a suchý proces po dobu celé realizace. Je možné ponechat stávající konstrukci jednoplášťové střechy s minimálním omezením její stávající funkčnosti, čímž se snižuje riziko zatečení do spodní konstrukce! Vysoká variabilita tvarů exteriéru i interiéru umožní vyhovět i náročným architektům. Velkou výhodou je také snadné připojení instalací k již existujícím.
Neomezená variabilita tvarů včetně možnosti kombinace se systémovým bedněním.
Každá soustava nosníků se dimenzuje na konkrétní zatížení, výhodou je nižší pracnost a výrazně nižší nároky na kvalifikované pracovní síly u montáže. Další výhodou je vysoká produktivita práce při výrobě i na staveništi, geometrická přesnost a únosnost je garantována výpočtem. Na staveniště lze dodávat prefabrikované díly bednění, které se připraví ve výrobě – bednění tunelů a bloků.
Častá osová vzdálenost dřevěných ramenátů pro mostní konstrukce cca 0,4m. umožní použití bednících překližek bez viditelných deformací. Ramenáty také umožnují pracovat ve více cyklech. Systémové bednění renomovaných firem v kooperaci s vazníkem GANG-NAIL vytváří u liniových staveb nezanedbatelný efekt.
 
 

Naše projekce

Cenové nabídky

Žádost o cenovou nabídku bývá prvním kontaktem se zákazníkem. V rámci přípravy nabídky vazníků zpracujeme také studii proveditelnosti střechy a navrhneme tvar vazníků. V rámci této přípravy můžeme mírně upravit tvar vazníku tak, aby byl ekonomický a bezpečný. Cenové nabídky zasíláme zdarma.

Cenová nabídka krytiny

Spolupracujeme s pokrývači a klempíři. V rámci zakázky je možné vypracovat rozpočet pro tyto navazující profese. Cenové nabídky zasíláme zdarma.

Projekt nosné konstrukce střechy - příhradové vazníky

Vypracujeme projekt střechy ke stavebnímu povolení. V rámci této služby připravíme půdorys a řez střechy, statický výpočet příhradových vazníků a technickou zprávu.

Statický výpočet příhradových vazníků

Při statickém návrhu příhradových vazníků je vypracován statický výpočet. Každý vazník je navržen a posouzen podle platných norem. Na základě tohoto návrhu je poté vypracována dílenská dokumentace.

Technická zpráva ke střeše z vazníků

Technická zpráva shrnuje předpoklady návrhu a vstupní informace. Popisuje podmínky pro správnou montáž.
 
 

Kvalitu poznáte okamžitě

Montážní výhody

Střecha rodinného domku smontovaná za jeden den není zvláštností. I z tohoto příkladu je vidět, že konstrukce se styčníkovými deskami jsou velice výhodné z hlediska montážních postupů. Tato výhodnost pramení z jejich jednoduchosti a také proto, že větší část konstrukce byla zhotovena už v naší dílně. Je to velice výhodné pro termínované plánování a ochranu materiálu. Máme sjednané stavebně-montážní pojištění

Povrchová úprava

Standardně nehoblované řezivo, kotevní materiál se základovým nátěrem a impregnace proti houbám plísním a dřevokaznému hmyzu
Možnost hoblované konstrukce a nátěrů dřeva dle požadavků objednatele příp. projektanta, možnost povrchově upravit kotevní prvky i styčníkové desky.

Dodavatelské a obchodní údaje

Cena je určována individuálně pro každý obchodní případ na základě požadavků objednatele. Cenové nabídky jsou zpracovány zdarma, cena však není to nejdůležitější kritérium pro rozhodování, důležitá je spolehlivost, rychlost a odbornost, kterou nabízíme. Výroba je certifikovaná dle ČSN EN 14250. Konzultace a spolupráce s projektanty ve fázi zpracování stavební dokumentace je určitě úsporou pro realizační firmy a investora. Dodací lhůty cca 5 - 30 dnů v závislosti na složitosti a rozsahu dodávky. Záruční doba minimálně 5 let.

Stavební realizace

Stavební připravenost: vybetonované ŽB věnce nebo průvlaky, připravená ocelová konstrukce nebo příp. pozednice pro uložení vazníků. Osazení, kotvení a zavětrování jednotlivých vazníků se provádí dle dodavatelské dokumentace zpracované výrobcem. Firma je pojištěna na náhradu škod způsobených při nečekaných událostech při montáži. Následná kontrola a údržba dřevěné konstrukce se provádí dle pokynů určených u předání.